Η ρύπανση από τα εργοτάξια πλησίον των σχολείων Ιδαλίου

Είναι με τεράστια λύπη μας που διαπιστώνουμε ότι αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ότι συνεχίζεται η λειτουργία των εργοστασίων. Ως Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων Λευκωσίας, επιθυμούμε να στείλουμε την απόλυτη στήριξη μας προς τις οικογένειες των μαθητών, των ίδιων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνεπώς του Συνδέσμου Γονέων για τον αγώνα που δίνουν ώστε να διεκδικήσουν το αυτονόητο.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η συνεχιζόμενη ρύπανση του αέρα που είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας ενδέχεται να θίξουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να εμποδίσουν τη ψυχαγωγική λειτουργία, καθώς και τις άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος. Ακόμη το μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τα εργοστάσια καθώς και η καύση ορυκτών καυσίμων, αποτελούν βασικές αιτίες για τη ρύπανση του αέρα.

Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε ως οργανωμένοι γονείς την δυσκολία του ΥΠΠΑΝ, στο να αντιμετωπίσει αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Η δουλειά του Υπουργείου δεν εναπόκειται μόνο στην εκπαίδευση των μαθητών, αλλά είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των μαθητών και την υγεία των μαθητών όσο και του προσωπικού που εργάζεται στο σχολείο.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου και την λύση που υποσχέθηκε για κλείσιμο των εργοστασίων και την μεταφορά τους.

Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων Λευκωσίας

Recent Posts

Follow Us

Skip to content