• Διευθηνση

Ριζοκαρπάσου
Lakatamia 3330

  • Τηλεφωνο εποικινωνίας

95141781

  • E-mail

info@omniplef.org.cy