Πρόεδρος:Ευριδίκη Ταλαττίνη99824122evridikital@hotmail.com
Αντιπρόεδρος:πατήρ Αντρέας Τουλούμης99324302antreas_touloum@hotmail.com
Γραμματέας:Άντρη Ιωάννου99459761andri.ioannou2006@gmail.com
B. Γραμματέας:Περσούλα Παλάοντα96675235anpalaonta@gmail.com
Ταμίας:Φαίδωνας Φαίδωνος99626783phedonaswork@gmail.com
Β. Ταμίας:Παναγιώτης Σάββα99334901savva.p@cyearn.pi.ac.cy
Μέλος:Κύπρος Λοϊζίδης99510473qfkypros@gmail.com
Μέλος:Βάσος Κυπριανού99076612vassoskyprianou@gmail.com
Μέλος:Ζιαν Πωλ Μανωλέρης99221361jpms@iesa-group.com
Μέλος:Γιώργος Γεωργίου99593609geor.georgiou@hotmail.com