Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η σύσταση και λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελεί πρόνοια των Περί Σχολικών Εφορειών Νόμων, για αυτό και θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία.

Skip to content