Λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

Οι Σύνδεσμοι Γονέων, οι οποίοι διαχειρίζονται Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, θεωρούνται Εργοδότες των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα συμφωνηθέντα που αφορούν την ορθή λειτουργία των Νηπιαγωγείων αυτών και την εργοδότηση των νηπιαγωγών τους. Οι σχετικές οδηγίες για τη λειτουργία των σχολείων και την εργοδότηση των νηπιαγωγών έχουν κοινοποιηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη στις 22 Ιουνίου 2012 με εγκύκλιο, η οποία αναφέρεται ως η Εγκύκλιος του 2012.

Οι Σύνδεσμοι Γονέων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της εγκυκλίου και τίποτα λιγότερό ή περισσότερο από αυτά. Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο Παράρτημα αποτελεί και τους όρους της Σύμβασης των νηπιαγωγών που εργοδοτούνται στα κοινοτικά νηπιαγωγεία μετά από απαίτηση των συντεχνιών τους. Η Ομοσπονδία συμφωνεί με αυτή την πρακτική, μιας και η εγκύκλιος ήταν αποτέλεσμα διαβουλεύσεων μεταξύ των οργανωμένων γονέων, των συντεχνιών, των νηπιαγωγών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Ομοσπονδία σε σχετική απόφασή της το 2016, έχει παραπέμψει στον Υπουργό σημεία του Παραρτήματος, τα οποία χαρακτήρισε ως «γκρίζα» σημεία και ζήτησε την άμεση αναθεώρησή τους. Ένα βασικό σημείο για παράδειγμα, είναι η αναφορά στην 5μελή Επιτροπή Πρόσληψης και Τερματισμού Απασχόλησης, όπου ο Σύνδεσμος Γονέων εκπροσωπείται μειοψηφικά από 2 μέλη του, ενώ είναι ο Εργοδότης των νηπιαγωγών.

Skip to content