Ποιοι είμαστε

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων αποτελείται από όλους τους Συνδέσμους Γονέων Δημόσιων, Κοινοτικών και Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας. Λειτουργεί σύμφωνα με πρόνοιες εγκεκριμένου Καταστατικού και με τους «Οι περί Συνδέσμων Γονέων Νόμοι του 1992 έως 1997» και τους Κανονισμούς του 1995, όπως αυτοί εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Ομοσπονδία είναι το ανώτατο συντονιστικό και καθοδηγητικό Σώμα των Συνδέσμων Μελών της πόλης και επαρχίας της. Εκπροσωπεί τους Συνδέσμους – Μέλη της Επαρχίας της στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων, Κοινοτικών και Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που θα παρουσιάζονται και αφορούν τους Συνδέσμους και την Ομοσπονδία.

Share On Social

Facebook
LinkedIn
Skip to content