Διοργάνωση Φιλανθρωπικών Εκδηλώσεων

Οι Σύνδεσμοι Γονέων έχουν τη δυνατότητα διοργάνωσης φιλανθρωπικών εκδηλώσεων για ενίσχυση των ταμείων τους. Για την πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων, θα πρέπει να εκδίδεται σχετική άδεια από την Επαρχιακή Διοίκηση με την υποβολή σχετικού εντύπου. Υπενθυμίζεται πως οι Σύνδεσμοι Γονέων είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και δε θα πρέπει να διατηρούν αποθεματικά, αλλά αντιθέτως, θα πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις δαπάνες για τις οποίες προγραμματίστηκε κάποια εκδήλωση με σκοπό το κέρδος.

 

Skip to content