Έγκριση Καταστατικού Συνδέσμου Γονέων

Οι Σύνδεσμοι Γονέων σε κάθε νηπιαγωγείο οφείλουν βάσει σχετικής Νομοθεσίας να τύχουν έγκρισης Καταστατικού και απόδοσης σε αυτά Πιστοποιητικού Εγγραφής από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Για τη διαδικασία απαίτησης των σχετικών εντύπων και κατάθεσης καταστατικού προς έγκριση ή ανάκτησης του Πιστοποιητικού Εγγραφής, οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνούν με το Υπουργείο Παιδείας στο τηλέφωνο 22800704 ή να αποστείλουν τηλεομοιότυπο στο 22800640.

Νηπιαγωγεία, τα οποία δεν έχουν Πιστοποιητικό Εγγραφής του Συνδέσμου τους, λειτουργούν παράνομα και παρακαλούνται όπως προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες για έγκριση και κατάθεση Καταστατικού. Μέχρι τότε, οι γονείς που συμμετέχουν σε μη εγγεγραμμένο Σύνδεσμο είναι προσωπικά και νομικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από αυτούς.

Σημειώνεται πως νηπιαγωγεία με λιγότερα από 20 παιδιά (δηλαδή λιγότερους από 20 γονείς που έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν μέλη ενός συνδέσμου), δεν επιτρέπεται από το Νόμο να σχηματίσουν Συνδέσμους. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία για τακτοποίηση του θέματος.

Μπορείτε να ανακτήσετε τα σχετικά έντυπα, και τα δείγματα των αντίστοιχων καταστατικών:

Skip to content