Επίτιμα Μέλη Ομοσπονδίας

Eπίτιμη Πρόεδρος: Σώτια Χατζηαντωνίου

Eπίτιμος Πρόεδρος: Kώστας Γιάγκου

Επίτιμη Πρόεδρος: Eυριδίκη Ταλαττίνη

Επίτιμα μέλη: Μορφάκης Σολωμονίδης

Πέρσα Κορφιάτη

Στέλλα Μιχαήλ 

Ιωνάς Αλαξάνδρου

Δημήτρης Νικολάου

Skip to content