Μισθοδοσία Κοινοτικών Νηπιαγωγών

Για τη μισθοδοσία των νηπιαγωγών στα κοινοτικά νηπιαγωγεία, οι Σύνδεσμοι Γονέων θα πρέπει να τηρούν τα συμφωνηθέντα στην παράγραφο 2.9 του Παραρτήματος Α΄ της Εγκυκλίου του 2012, όπου αναφέρεται πως «το κατώτατο όριο μισθού των νηπιαγωγών που εργάζονται σε κοινοτικά νηπιαγωγεία καθορίζεται με εγκύκλιο που αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σε αυτή περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός, η προσαύξηση και ο εκάστοτε τιμάριθμος». Η τελευταία εγκύκλιος που αποστάληκε σχετικά με το θέμα είναι η Εγκύκλιος της 11ης Δεκεμβρίου 2012 με θέμα «Μισθοδοσία Νηπιαγωγών και Σχολικών Βοηθών που εργάζονται σε Κοινοτικά Νηπιαγωγεία». Η εγκύκλιος αναφέρεται και σε σχολικούς βοηθούς σε περίπτωση που με έγκριση κα πρωτοβουλία ενός Συνδέσμου, εργοδοτήθηκε και σχολικός βοηθός.

Skip to content