ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑIΝΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το υλικό για γονείς και παιδιά «Μένουμε σπίτι και μαθαίνουμε δημιουργώντας για το περιβάλλον», αποτελεί μια πρωτοβουλία της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας), με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και στοχεύει στην παιδαγωγική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών ηλικιών, κατά την περίοδο της παραμονής μας στο σπίτι, για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αυτοπροστασία μας και την προστασία των δικών μας ανθρώπων.

Τα προτεινόμενα υλικά και μέσα, είναι απλά ενδεικτικά. Μπορείτε μαζί με τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσετε όποια άλλα υλικά και μέσα εσείς θέλετε ή έχετε στο σπίτι σας. Δημιουργικότητα και φαντασία χρειάζεται όπως επίσης διάθεση και αυτενέργεια!!! Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Παγκύπριας Σχολής Γονέων www.scholigoneon.org.cy ή την ιστοσελίδα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Μονάδα ΕΠΠΑ) στο σύνδεσμο υλικό για γονείς http://www.moec.gov.cy/dkpe/index.html

Recent Posts

Follow Us

Skip to content