Η ρύπανση από τα εργοτάξια πλησίον των σχολείων Ιδαλίου

Είναι με τεράστια λύπη μας που διαπιστώνουμε ότι αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ότι συνεχίζεται η λειτουργία των εργοστασίων.

Read more
Skip to content