Η ρύπανση από τα εργοτάξια πλησίον των σχολείων Ιδαλίου

Είναι με τεράστια λύπη μας που διαπιστώνουμε ότι αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ότι συνεχίζεται η λειτουργία των εργοστασίων.

Read more

Επιθετικότητα στο σχολείο – Προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση

Μαθητές και εκπαιδευτικοί γίνονται μάρτυρες καθημερινά εκδήλωσης μορφών βίαιης συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο, αλλά και εκτός αυτού. Η συμπεριφορά αυτή

Read more
Skip to content